Chat Zalo

Acetone-axeton-C3H6O các loại giá tốt

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

  • Công thức hóa học: C3H6O
  • Trọng lượng phân tử: Khoảng 58.08 g/mol
  • Điểm nóng chảy: -94.7 °C
  • Điểm sôi: 56.3 °C
  • Mật độ tại 20 °C: Khoảng 0.79 g/cm³
  • Áp suất hơi tại 20 °C: Khoảng 184 mmHg
  • Điểm sáng cháy: Khoảng -20 °C
Danh mục: Từ khóa: , ,

    0948411105