Chat Zalo

CuSO4.5H2O Sunfua đồng(II) pentahydrate Nhật Bản

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

 • Công thức hóa học: CuSO4·5H2O
 • Tên: Sunfua đồng(II) pentahydrate (Copper(II) sulfate pentahydrate)
 • Thông số cơ bản của CuSO4·5H2O:
 • Khối lượng phân tử: Khoảng 249,68 g/mol
 • Tính chất vật lý: CuSO4·5H2O thường có dạng bột màu xanh lá cây nhạt.
 • Điểm nóng chảy: Khoảng 110 °C (230 °F) (điểm nóng chảy của CuSO4·5H2O bao gồm cả nước mạnh mẽ hấp thụ)
 • Điểm sôi: Phân hủy trước khi sôi. Nhiệt độ phân hủy phụ thuộc vào tốc độ tăng nhiệt độ.
 • Tính tan trong nước: CuSO4·5H2O tan tốt trong nước. Khi hòa tan, nó giải phóng cation Cu^2+ và ion SO4^2- vào dung dịch nước.
 • Xuất xứ: Nhật Bản

  0948411105