Chat Zalo

Potassium chlorate kclo3 Trung Quốc loại mới

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

  • Công thức hóa học: KClO₃
  • Khối lượng phân tử: 122.55 g/mol
  • Màu sắc: Tinh thể màu trắng
  • Điểm nóng chảy: Khoảng 356°C (672°F)
  • Điểm sôi: Khoảng 400°C (752°F)
  • Độ tan trong nước: Khoảng 7 g/100 ml nước ở 20°C (68°F)
  • Độ hòa tan: Hòa tan tốt trong nước và dung môi pola như ethanol
  • Tính chất oxi hóa: KClO₃ có tính chất oxi hóa mạnh, có khả năng cung cấp oxy trong các phản ứng hóa học.

    0948411105