Chat Zalo

Bán thuốc tím kmno4 HCM giao siêu tốc toàn quốc

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

 • Công thức hóa học: KMnO4
 • Khối lượng phân tử: 158.034 g/mol
 • Màu sắc: Tím đậm
 • Tính chất vật lý: Thuốc tím KMnO4 rắn là dạng tinh thể tím đậm, trong khi KMnO4 dung dịch có màu tím đậm.
 • Điểm nóng chảy: 240 °C (464 °F)
 • Điểm sôi: Không có điểm sôi rõ rệt, nhưng trong quá trình đun nóng, KMnO4 rắn có thể phân hủy thành các chất khác.
 • Độ tan trong nước: Thuốc tím KMnO4 rắn hòa tan tốt trong nước, tạo thành dung dịch KMnO4.
 • pH dung dịch: Dung dịch KMnO4 có tính chất axit và thường có pH khoảng 3-4.
 • Tính chất oxi hóa: Thuốc tím KMnO4 có tính chất oxi hóa mạnh, có khả năng oxi hóa các chất hữu cơ và khử các chất không mong muốn.
 • Ứng dụng: KMnO4 được sử dụng trong y tế làm chất khử trùng và tẩy trang, trong xử lý nước và chất thải, cũng như trong các quá trình phân tích hóa học.

  0948411105