Chat Zalo

Guar gum Ấn Độ, chất tạo đặc Ấn Độ giá tốt

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

  • Tên gọi: Guar gum
  • Nguyên liệu: Chiết xuất từ hạt cây guar (Cyamopsis tetragonoloba).
  • Tính chất vật lý: Guar gum là một loại polysaccharide (carbohydrate) không màu,

không mùi, có khả năng hút nước và tạo gel khi hòa tan trong nước.

  • Tính chất hóa học: Guar gum là một polymer chứa các đơn đường glucose và mannose.

Cấu trúc phức tạp này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo đặc và liên kết của chất này.

  • Ứng dụng: Guar gum được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm làm chất

tạo đặc, tạo nhũ tương và tăng cường độ nhớt của các sản phẩm.

    0948411105