Chat Zalo

sodium metabisulfite 25kg/bao thổ nhỉ kỳ

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

  • Công thức hóa học: Na2S2O5
  • Trọng lượng phân tử: 190.11 g/mol
  • Tính chất vật lý:
  • Dạng: Bột hoặc hạt tinh thể màu trắng
  • Điểm nóng chảy: Khoảng 150-190°C
  • Điểm sôi: Không có điểm sôi, chuyển trạng thái trực tiếp từ rắn sang hơi
  • Tỷ trọng: Khoảng 1.48 g/cm³ (ở dạng rắn)
  • Tan trong nước: Sodium metabisulphite tan trong nước, tạo ra dung dịch hỗn hợp natri bisulfite (NaHSO3) và natri sulfite (Na2SO3).

    0948411105