Chat Zalo

Benzoat của Mỹ Cty nhập khẩu trực tiếp giá bán tốt

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

  • Khối lượng phân tử:

Benzoat có khối lượng phân tử là khoảng 122,11 g/mol.

  • Tính chất vật lý:

Benzoat là một hợp chất hóa học có dạng bột màu trắng hoặc một dạng tinh thể nhỏ.
Điểm nóng chảy của natri benzoat khoảng 300-330°C.

    0948411105