Chat Zalo

Iron (III) Chloride Hexahydrate Xilong – FeCl3.6H2O

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

  • Khối lượng phân tử FeCl3: 162,2 g/mol
  • Dạng hạt tinh thể màu nâu đỏ
  • Điểm nóng chảy: 306 độ C
  • Điểm sôi: 315 độ C
  • Độ tan trong nước: 417 g/L (ở 20 độ C)
  • Độ pH của dung dịch 0,1 M: 1,5
  • FeCl3 là chất ăn mòn mạnh và phải được xử lý với cẩn thận.

    0948411105