Chat Zalo

Ngày 2 tháng 9 Lễ Quốc khánh của Việt Nam 

Ngày 2 tháng 9 Lễ Quốc khánh của Việt Nam

Lễ Quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 (2/9) là một ngày quan trọng trong lịch sử nước này, và nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra vào ngày này

Ngày 2/9 của việt nam là ngày gì?

Lễ Quốc khánh của Việt Nam là ngày 2 tháng 9. Đây là ngày kỷ niệm việc thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt

Nam vào năm 1945, khi tổng tuyển cử tại cuộc họp đại biểu toàn quốc của Việt Minh đã bầu ra Hồ Chí Minh làm Chủ tịch

nước và đã ra tuyên ngôn độc lập. Lễ Quốc khánh 2/9 là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Việt Nam và thường

được tổ chức các hoạt động và sự kiện để tưởng nhớ và kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Các sự kiện diễn ra ngày này là gì?

Lễ Quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 (2/9) là một ngày quan trọng trong lịch sử nước này, và nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra vào ngày này. Dưới đây là một số sự kiện quan trọng trong lịch sử ngày Quốc khánh Việt Nam:

 

Năm 1945: Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố

thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự giải phóng và độc lập của

Việt Nam sau thời kỳ thực dân Pháp và Nhật.

 

Năm 1969: Ngày này, Hà Nội được thăng cấp thành thành phố trực thuộc trung ương.

 

Năm 1975: Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc khi quân Việt Nam Cộng hòa (miền Nam) đầu hàng cho quân Bắc Việt

Nam (miền Bắc), đánh dấu việc thống nhất đất nước và chấm dứt cuộc chiến tranh.

 

Năm 1989: Vào ngày này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam thông báo về việc bắt đầu tiến trình ngoại giao

sau nhiều năm căng thẳng sau chiến tranh.

 

Năm 2016: Tại Philippines, Hạ viện nước này thông qua Luật Biển 2016, mở đường cho việc thiết lập một trường phái

mới trong quan hệ biển Đông, ảnh hưởng tới tình hình biển Đông và các vấn đề liên quan đến quyền chủ quyền của các

quốc gia trong khu vực.

 

Lưu ý rằng danh sách trên chỉ đưa ra một số sự kiện quan trọng và có thể không đầy đủ. Ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9 thường là một dịp để kỷ niệm lịch sử và phản ánh về những bước tiến và thay đổi của Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Link bài viết ngày 2 tháng 9: https://kimmachem.com/ngay-2-thang-9/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948411105