Chat Zalo

MgSo4.7H2o, Magnesium sulfate, magie sunphate giá tốt

Đặt hàng/Giá: Liên hệ

 • Công thức hóa học: MgSO4.7H2O
 • Công thức khối: MgSO4•7H2O
 • Trọng lượng phân tử: 246.47 g/mol
 • Đặc điểm: Tinh thể không màu hoặc trắng
 • Tính chất hóa học: Hòa tan trong nước
 • Tính chất vật lý: Điểm nóng chảy khoảng 112 độ C
 • Tính chất khác: Có tính hút ẩm cao, có khả năng tạo tinh thể trong môi trường độ ẩm cao
 • Trong công thức, “Mg” đại diện cho nguyên tố magie, “S” đại diện cho nguyên tố lưu huỳnh và “O” đại diện cho nguyên tố oxi. Số 7 bên cạnh H2O biểu thị rằng có bảy phân tử nước liên kết với mỗi
 • phân tử muối magie sunfat.

  0948411105