slider 1
Hóa chất cơ bản

Calcium Chloride - CaCl2

Calcium Chloride - CaCl2

Giá: Liên hệ

 FORMIC ACID - HCOOH

FORMIC ACID - HCOOH

Giá: Liên hệ

PARAFFIN OIL - RAJOL WP70

PARAFFIN OIL - RAJOL WP70

Giá: Liên hệ

NICKEL ANODE - Ni

NICKEL ANODE - Ni

Giá: Liên hệ

L-THREONINE - AJINOMOTO

L-THREONINE - AJINOMOTO

Giá: Liên hệ

L-LYSINE - AJINOMOTO

L-LYSINE - AJINOMOTO

Giá: Liên hệ

LECITHINE - E322

LECITHINE - E322

Giá: Liên hệ

ISOPROPYL ALCOHOL - IPA

ISOPROPYL ALCOHOL - IPA

Giá: Liên hệ

TRILON B POWDER - EDTA.4NA

TRILON B POWDER - EDTA.4NA

Giá: Liên hệ

L-METHIONINE - L-MET100

L-METHIONINE - L-MET100

Giá: Liên hệ

Zalo